Badanie potrzeb studentów w zakresie wsparcia i pomocy

Zapraszamy każdego studenta i studentkę naszego Uniwersytetu do udziału w badaniach potrzeb studentów w zakresie wsparcia i pomocy.

Pozwól nam poznać Ciebie i Twoje potrzeby!

Jesteśmy dla siebie ważni i chcemy, żeby nasz Uniwersytet był przestrzenią przyjazną i rozwojową dla KAŻDEGO! Dlatego bardzo zapraszamy Cię żebyś pomogła/pomógł nam siebie poznać.

Zapraszamy każdego Studenta i Studentkę naszego Uniwersytetu do udziału w badaniach potrzeb studentów w zakresie wsparcia i pomocy. Chcemy jak najpełniej poznać świat Waszych doświadczeń i przeżyć. Dzięki tej wiedzy, ofertę uniwersyteckiego systemu wsparcia będzie można dostosować do Waszych potrzeb.

Udział w badaniu każdego/każdej z Was jest bardzo bardzo ważny! Dzięki Waszemu zaangażowaniu działania uniwersyteckiego systemu wsparcia mogą być bardziej skuteczne.

Badanie jest w pełni anonimowe i trwa ok 15 minut. Ankieta na platformie Profitest dostępna jest pod linkiem: profitest.pl/s/23001/UMCS.potrzeby-studenta

Weź udział! Włącz się we współtworzenie przyjaznego świata.

Katarzyna Klimkowska
Renata Krawczyk

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    25 czerwca 2019