UMCS Bohaterom! Spotkanie z kombatantami (22.01.)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące charytatywną zbiórkę „UMCS Bohaterom”, które odbędzie się 22 stycznia 2019 r. (wtorek) w godz. 09.40-10.40 w sali obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin).

W spotkaniu wezmą udział kombatanci oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen, organizatora akcji:

 • kpt. w st. spocz. Longin Rozwadowski – przedstawiciel Okręgu Lubelskiego ZOR RP,
 • Ilona Gosiewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu,
 • Małgorzata Suszyńska – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu,
 • Eugeniusz Gosiewski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu,
 • Władysław Maławski – prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen,
 • Małgorzata Kusz – członek zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Zbiórka „UMCS Bohaterom” odbyła się w dniach 19 listopada–14 grudnia 2018 roku na UMCS w ramach projektu „Rodacy Bohaterom” i akcji „Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2018”, organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu. Celem zbiórki była pomoc zarówno kombatantom mieszkającym w Polsce, jak i byłym żołnierzom Armii Krajowej, WiN czy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy po wojnie pozostali na terytorium Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy.

W zbiórce udział wzięło sześć wydziałów: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, Wydział Ekonomiczny UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Wydział Prawa i Administracji UMCS. Spotkanie będzie okazją do omówienia wszystkich organizowanych w ramach zbiórki wydarzeń, podsumowania ilości zebranych darów i oficjalnych podziękowań koordynatorom wydziałowym.

Zaproszenie na spotkanie skierowane jest do całej społeczności akademickiej UMCS.

  Aktualności

  Data dodania
  21 stycznia 2019