Rejestracja projektów na XIX Lubelski Festiwal Nauki

Szanowni Państwo,

Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych festiwali naukowych w kraju, którego głównym celem jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie. W 2022 roku Festiwal został laureatem konkursu w kategorii „Zespół” w prestiżowym konkursie Popularyzator Nauki, który organizowany jest od 2005 roku przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

XIX LFN odbędzie się w terminie 18-24.09.2023 roku pod hasłem „Nauka dla przyszłości”. Funkcję głównego organizatora przedsięwzięcia objął Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Serdecznie zachęcam pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych, administracyjnych, technicznych i techniczno-inżynieryjnych, studentów studiów I i II stopnia, studiów jednolitych, doktoranckich, podyplomowych, a także studenckie koła naukowe oraz organizacje studenckie, działające na naszej Uczelni, do aktywności popularnonaukowej.

Projekty można zgłaszać na stronie Festiwalu do 12 czerwca 2023 roku.


Z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w XIX LFN udział bierze 12 wydziałów i 12 jednostek pozawydziałowych.

Koordynatorzy wydziałowi:

dr szt. Amadeusz Popek – Wydział Artystyczny UMCS (Instytut Sztuk Pięknych)
dr hab. szt. Stanisław Halat – Wydział Artystyczny UMCS (Instytut Muzyki)
dr Monika Marek-Kozaczuk – Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
dr Agnieszka Marcewicz-Kuba – Wydział Chemii UMCS
dr Dominika Klimek-Smęt – Wydział Ekonomiczny UMCS 
dr hab. Robert Bubczyk, prof. uczelni – Wydział Filologiczny UMCS
mgr Anna Sadowska – Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
dr Beata Polit – Wydział Historii i Archeologii UMCS
dr Monika Zubik-Duda – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
dr Małgorzata Stanicka – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
dr Kamil Fil – Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
dr Mateusz Chrzanowski – Wydział Prawa i Administracji UMCS

Koordynatorzy jednostek pozawydziałowych:

mgr Agnieszka Matecka-Skrzypek – ACKiM UMCS Chatka Żaka
mgr Jolanta Kościuk – AZS UMCS
mgr Barbara Woźniak – Biblioteka Główna UMCS
mgr Elżbieta Stelmach-Misztal – Centrum Brytyjskie UMCS
mgr Wiesława Jarosz-Skrzydeł – Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii
dr Tomasz Bielecki, prof. uczelni – Centrum Kultury Fizycznej UMCS
mgr Wojciech Góra – Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
mgr Marta Slávik – Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
mgr Wirginia Gieryng-Wójtowicz – Centrum Promocji UMCS
dr Kamil Filipek – Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS
dr Anna Cwener – Ogród Botaniczny UMCS
mgr Anna Bukowska – Uniwersytet Dziecięcy UMCS


Strona Lubelskiego Festiwalu Nauki

    Aktualności

    Data dodania
    5 czerwca 2023