Atrakcyjne szkolenia dla studentów - ostatnie wolne miejsca

Zapraszamy studentów z Wydziału Filozofii i Socjologii do udziału w atrakcyjnych szkoleniach w zakresie projektowania uniwersalnego, realizowanych w ramach projektu „Uniwersalność +”.

Zapraszamy studentów  do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach z zakresu projektowania uniwersalnego, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w rezultacie pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci z niżej wymienionych kierunków:

Wydział Filozofii i Socjologii

  • Socjologia - studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia
  • Zarządzanie w Politykach Publicznych - studenci II roku studiów I stopnia
  • Kreatywność społeczna - studenci II roku studiów I stopnia

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia dla studentów z WFiS oraz informacje dot. rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:
Szkolenia dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii - ostatnie wolne miejsca

Rekrutacja na wszystkich Wydziałach trwa do 18.01.2021 r.
Liczba wolnych miejsc w projekcie jest ograniczona.

Uwaga!
W chwili obecnej rozpoczną się tylko te zajęcia, które możliwe są do przeprowadzenia w formie zdalnej.
Wszelkie zajęcia terenowe oraz symulacyjne odbędą się w późniejszym czasie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępne pod powyższymi linkami).
Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: uniwersalnosc@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej  do dnia 18 stycznia 2021 r.

Zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach.

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2021