mgr Dorota Szymborska-Dyrda

mgr inż. Emil Bartkiewicz

28.04.2021

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej mgr Doroty Szymborskiej-Dyrdy
pt. "Filozofia posthumanizmu a praxis robotów w autach autonomicznych w aspekcie zderzenia międzykulturowych systemów Azji i Europy".

 

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczenie