Przemysław Wrochna laureatem konkursu na najlepsze zdjęcie socjologiczne roku

Z przyjemnością informujemy, że doktorant socjologii na WFiS mgr Przemysław Wrochna zdobył główną nagrodę w VII Edycji Konkursu Fotograficznego Przeglądu Socjologii Jakościowej. Esej, którego twórcą jest Pan Przemysław Wrochna pt. Ziemia "Obiecana", to nostalgiczna opowieść o tęsknocie emigrantów za utraconym światem; bliskimi, ojczyzną, dotychczasową tożsamością, poczuciem bezpieczeństwa ontologicznego.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://przegladsocjologiijakosciowej.org/konkurs_foto_pl_edycja_2016.php

 

Ziemia "obiecana"

             Emigracja, będąca rodzajem migracji zewnętrznej (międzynarodowej), jest zagadnieniem od dawna rozważanym na gruncie polskiej socjologii - zarówno w odniesieniu do badań empirycznych czy kiedy mamy na myśli refleksje stricte teoretyczne. Decyzje dotyczące emigracji są procesem złożonym, obejmującym wiele czynników oraz niosą ze sobą szereg konsekwencji (pozytywnych jak i negatywnych). Dotyczą one w głównej mierze nadziei na nowe, lepsze życie, niestety jednak wiążą się także z koniecznością zostawienia za sobą poczucia bezpieczeństwa ontologicznego i tożsamości, które dawali im bliscy jak i ojczysty kraj.

            "Wszystko na sprzedaż" Andrzeja Wajdy, przedstawia taki właśnie wyraz refleksyjnej opowieści, zarówno o utracie bliskiej osoby, ale i wartości, które dany człowiek ze sobą niósł. Ów film nie jest jednak wyłącznie melancholijnym spojrzeniem w przeszłość - zadumą nad rzeczywistością, z którą należy się pożegnać. Jest on przede wszystkim rozrachunkiem z samym sobą, spojrzeniem w głąb swych myśli, swoistym odkrywaniem własnych uczuć, bez ukrywania czegokolwiek - zarówno przed światem, jak i samym sobą.

            Kiedy rozważamy kwestie związane z emigracją zaobserwować możemy, że i w tym przypadku opowieść o świecie i innych staje się jednocześnie tematem autobiograficznym. Emigracja stanowi bowiem, swoistą przestrzeń między przeszłością a przyszłością, wypełnioną rozterkami i wątpliwościami, nostalgią - tęsknotą za krajem i bliskimi. Badania dotyczące stanu psychicznego osób przebywających na emigracji pokazują, jak trudnych emocji (stresu, osamotnienia) i problemów adaptacyjnych doświadcza wielu z nich.

            Dane zdjęcia wykonane zostały podczas podróży do Irlandii (kwiecień 2016 roku), w miejscowości Bray (Ir. Bré) położonej około 20 km od Dublina. Przedstawiają one polską rodzinę, przebywającą na emigracji zarobkowej od ponad dekady, a mimo to wciąż niemogącej odnaleźć swojego "miejsca w świecie".

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2017