Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbary Tomczyk (Trybulec)

mgr inż. Emil Bartkiewicz

19.10.2020

29.09.2020 r. Dr Barbara Trybulec złożyła do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako podmiot habilitujący wybrany do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbara Trybulec wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

10.06.2020 r. Rada Doskonałości Naukowej przekazała wniosek dr Barbary Trybulec do Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

21.10.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbary Trybulec.

27.01.2021 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie podjęła Uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w składzie:

  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Tadeusz Szubka – Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie;
  2. Recenzent komisji – dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie;
  3. Recenzent komisji – dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku;
  4. Recenzent komisji – dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  5. Recenzent komisji – dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  6. Sekretarz komisji – dr hab. Marcin Wolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  7. Członek komisji – dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

10.06.2021 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne oraz posiedzenie Komisji Habilitacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.06.2021 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wydała decyzję w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Trybulec w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.