Harmonogram składania wniosków o stypendium ministra

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018 – harmonogram składania wniosków

Przypominamy, że studenci oraz doktoranci mają możliwość ubiegania się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Student oraz doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi uczelni za pośrednictwem Dziekana właściwego wydziału UMCS.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na swojej stronie przedstawia kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów regulują przepisy:

Harmonogram składania wniosków

Składanie wniosków o stypendium ministra dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Wydział Filozofii i Socjologii - do 15 września

    Aktualności

    Data dodania
    7 września 2017