Wiedza ekspercka a zdrowie psychiczne - 1 w cyklu spotkań - dr Marcin Rządeczka

26.11.2021

Dr Marcin Rządeczka (WFiS UMCS). Ewolucyjne próby wyjaśnienia spektrum autyzmu i spektrum schizofrenii w świetle teorii historii życia.