Warsztaty ekspertów opieki – problemy rodzin migrantów

26.04.2016

„Warsztaty ekspertów opieki – problemy rodzin migrantów” 21 oraz 22 kwietnia br., sala Rady Wydziału FiS. Warsztaty odbyły się w ramach projektu: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”, prowadzonego w Zakładzie Socjologii Ogólnej i badań nad Migracjami Instytutu Socjologii UMCS.

fot. Krzysztof Trojnar