VI Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

14.12.2017

Galeria zdjęć z VI Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 9-10 grudnia 2017 r., Wydział Filozofii i Socjologii UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin)

fot. Marcin Szklarczyk