Spotkanie z prof. Leonor Irarrazaval (Heidelberg University)

16.10.2019

Relacja ze spotkania z prof. Leonor Irarrazaval (Heidelberg University), organizowanego przez Zespół Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne WFiS UMCS, Przyjazny Uniwersytet 5 oraz Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkanie odbyło się 15.10.2019
(fot.: Hanna Bytniewska)