Spotkanie z dr. Waldemarem Dymarczykiem (UŁ)

17.10.2019

Spotkanie z dr. Waldemarem Dymarczykiem (UŁ), autorem książki: "Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców. Analiza socjologiczna", które odbyło się 16.10.2019. Organizatorem spotkania był Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
(fot.: Hanna Bytniewska)