Spotkanie inaugurujące projekt BARMIG – Kick-off meeting

30.10.2020

Pierwsze spotkanie, „kick-off meeting”, formalnie rozpoczynające realizację międzynarodowego projektu badawczego pt. „Negocjowanie warunków pracy i praw socjalnych pracowników migrujących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” (BARMIG), odbyło się w formule hybrydowej w dniach 7 i 8 października 2020 roku. Celem „kick-off meeting” była m.in. analiza sytuacji projektowej w czasie pandemii COVID-19, w tym konieczność dostosowania harmonogramu prac do dynamicznych zmian, wynikających np. z obostrzeń krajowych w krajach, w których realizowane będą zadania projektowe. Przedstawiciele instytucji partnerskich projektu BARMIG ze Słowacji, Chorwacji oraz Estonii, wraz z zespołem projektowym w UMCS dyskutowali także o sposobach upowszechniania rezultatów projektu oraz stałej współpracy merytorycznej, z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi komunikacyjnych. Projekt BARMIG to przedsięwzięcie dofinansowane przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia...