Społeczne wymiary mobilności

19.05.2017

Galeria zdjęć z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: „SPOŁECZNE WYMIARY MOBILNOŚCI”, która odbyła się na WFiS w dniu 17.05.2017 roku.

fot. Przemysław Wrochna