Socjologia zdrowia i medycyny: historia, współczesność i perspektywy

31.01.2020

31 stycznia 2020 r. w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii odbyło się I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego - Socjologia zdrowia i medycyny: Historia, współczesność i perspektywy. Obok Sekcji organizatorami były Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności Instytutu Socjologii UMCS i Zakład Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W dyskusji wzięło udział 41 uczonych reprezentujących 11 instytucji naukowych z całego kraju. Podczas Sesji Plenarnej wygłoszono 4 referaty podejmujące zagadnienie Socjologia zdrowia i medycyny: dla kogo i po co taka socjologia? Na przykładzie osiągnięć socjologii lubelskiej.