Obrona doktorska mgr Andrzeja Stawickiego

30.12.2022

Obrona odbyła się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.
Tytuł: „Zmiana instytucjonalna i strategie adaptacji na polskich uniwersytetach” 
promotor: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,
promotor pomocniczy: dr hab. Jarosław Chodak - Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,
recenzenci: dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK– Instytut Socjologii, UMK, Toruń, dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW – Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, SGGW, Warszawa.

fot. Tomek Poślada, WFiS