Lubelskie Dni Kognitywistyki

28.05.2019

24 maja 2019 - Lubelskie Dni Kognitywistyki zorganizowane przez: Koło Kognitywistyki UMCS oraz Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.

Fot.: Krzysztof Trojnar