Kolokwium habilitacyjne dr. Andrzeja Nowakowskiego

29.01.2014

Galeria z kolokwium habilitacyjnego dr. Andrzeja Nowakowskiego, które odbyło się w sali Rady Wydziału w dniu 24.04.2013 r.

fot. Krzysztof Trojnar