Jubileusz Pani Profesor Zofii Kawczyńskiej-Butrym

19.12.2018

Zdjęcia z Rady Wydziału FiS z dnia 12 grudnia br., na której Dziekan Wydziału dr hab. Andrzej Ostrowski, odczytał list gratulacyjny i wręczył kwiaty w związku z jubileuszem czterdziestolecia uzyskania stopnia naukowego doktora oraz trzydziestolecia uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani prof. dr hab. Zofii Kawczyńskiej-Butrym.

fot. Krzysztof Trojnar