Immatrykulacja WFiS 2017/18

04.10.2017

Uroczysta Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Filozofii i Socjologii.

fot. Krzysztof Trojnar