Immatrykulacja WFiS 2014/15

07.10.2014

Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Filozofii i Socjologii.

fot. Krzysztof Trojnar