Immatrykulacja na Wydziale Filozofii i Socjologii, rok 2020

01.10.2020

Tradycyjnie, ale zarazem inaczej – po raz pierwszy w historii wydziału uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego odbyła się w formie zdalnej. Transmisja online udostępniona była w mediach społecznościowych.

Inaugurację nowego roku akademickiego otworzył Dziekan Wydziału, dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS. W uroczystości uczestniczyła Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Pani Prodziekan ds. studenckich dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS oraz władze Instytutu Filozofii i Instytutu Socjologii.

Tu zapraszamy Państwa do obejrzenia skrótu wydarzenia.