I kto tu teraz będzie rządzić? Przyszłość rynku pracy

27.10.2015

Relacja fotograficzna z debaty: „I kto tu teraz będzie rządzić? Przyszłość rynku pracy”, dedykowanej zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, która odbyła się w dniu 26 X 2015 r., w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

fot. Krzysztof Trojnar