Drzwi Otwarte na WFiS

07.04.2014

Galeria z wydarzeń zorganizowanych na Wydziale z okazji Drzwi Otwartych UMCS, 21 marca 2014 r.

fot. Krzysztof Trojnar