Drzwi Otwarte 2013

29.01.2014

Galeria z „Drzwi Otwartych”, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, które odbyły się na Wydziale Filozofii i Socjologii 15 marca 2013 roku.

fot. Krzysztof Trojnar