Drogi poznania. Filozofia na Uniwersytecie

09.05.2022

Film prezentuje studia filozoficzne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Instytucie Filozofii. Marek Hetmański – profesor filozofii, epistemolog i kognitywista – opowiada o rozumieniu filozofii powiązanej z nauką, sztuką, kulturą, z życiem codziennym. Seminarzyści – magistranci i doktoranci po różnych kierunkach studiów uniwersyteckich – prezentują swoje tematy badawcze, w których problematykę filozoficzną łączą ze sztukami wizualnymi, malarstwem, filmem, tańcem, muzyką.