Ars Electronica - sztuka w relacji z technologią

30.11.2022

mgr Liliana Kozak, Doktorantka w Katedrze Estetyki i Filozofii Kultury

Prelekcja w ramach Światowego Dnia Filozofii 2022 r., który został zorganizowany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.