Drzwi Otwarte WFiS

22 marca 2019 r. odbędą się Drzwi Otwarte UMCS, czyli jedno z największych wydarzeń skierowanych do kandydatów na studia, którzy będą mieli niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć, jak studiuje się na UMCS i dlaczego warto stać się częścią społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu.

Będzie to także świetna chwila do tego, by uczniowie zapoznali się z praktycznym wymiarem studiów i możliwościami wszechstronnego rozwoju studentów naszej Uczelni. Podczas tego uniwersyteckiego święta uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych otrzymają również możliwość spotkania się ze studentami zaangażowanymi w działalność wielu ciekawych kół naukowych oraz organizacji studenckich.

W programie przygotowanym przez Wydział Filozofii i Socjologii znajdą się między innymi liczne wydarzenia popularnonaukowe, kulturalne oraz konkursy, zabawy, atrakcje i niespodzianki przygotowane przez studentów Wydziału.

Szczegółowe informacje wkrótce!


 

Fotorelacja z wydarzeń organizowanych na Wydziale Filozofii i Socjologii w ramach Drzwi Otwartych UMCS (9 marca 2018 r.)

Kontakt:

Krzysztof Trojnar

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4


Archiwum:

Drzwi Otwarte 2017

Drzwi Otwarte 2016

Drzwi Otwarte 2015

Drzwi Otwarte 2014