Zmarł śp. prof. dr hab. Bohdan Dziemidok


Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2022 roku zmarł prof. dr hab. Bohdan Dziemidok, jeden ze współzałożycieli środowiska filozoficznego na UMCS, autor ponad 140 rozpraw, wykładowca, m.in., na uniwersytetach w Oksfordzie, Chicago, Tokio, Berlinie i w Moskwie. Urodził się w 1933 roku w Słominie, w województwie nowogródzkim. W latach 1951-1956 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Leningradzie (Sankt Petersburgu). Od września 1956 roku został pracownikiem naukowym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zatrudniony został w Katedrze Filozofii kierowanej przez prof. Narcyza Łubnickiego. Doktoryzował się w 1963 roku, a stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1977 roku. Był współorganizatorem MIFiS UMCS w Lublinie i jego wieloletnim dyrektorem oraz kierownikiem Zakładu Etyki i Estetyki. W trudnym latach 1 IX 1981 - 21 V 1982 był Prorektorem UMCS i w okresie od 21 do 24 V 1982 r. pełnił obowiązki Rektora.

Od roku 1983 związał się z Uniwersytetem Gdańskim. Ponadto był wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

W pamięci wielu pokoleń lubelskich studentów pozostanie jako wspaniały dydaktyk obdarzony pogodą ducha, życzliwością i wielkim poczuciem humoru. Przez swoich uczniów wielokrotnie obdarzony był tytułem honorowym Homo Didacticus. Do historii polskiej filozofii wszedł jako autor wydanej w 1967 roku nowatorskiej monografii O komizmie oraz jako wybitny specjalista z zakresu estetyki amerykańskiej.

Postawę życiową Profesora, wychowawcy wielu pokoleń studentów najlepiej charakteryzują jego własne spostrzeżenia sformułowane  w jednym z ostatnich wywiadów:

„Nie mam wątpliwości, że poczucie humoru rozumiane przede wszystkim jako dystans do siebie i świata i umiejętność żartowania z własnych błędów, porażek i rozczarowań jest ważnym aspektem światopoglądowym człowieka. Ludziom obdarzonym tym darem łatwiej żyć, a innym ludziom łatwiej żyć z nimi.”

Łączymy się w smutku z rodziną zmarłego Profesora.

Żegnamy dobrego człowieka kochającego ludzi, naukowca, kolegę i serdecznego przyjaciela.

Dziekan i Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii,
Dyrektor Instytutu Filozofii
oraz
Uczniowie i Przyjaciele Profesora
Kierownik Katedry Estetyki i Filozofii Kultury: prof. dr hab. Teresa Pękala
Kierownik Katedry Etyki: prof. dr hab. Lesław Hostyński

 

Pożegnanie ze Zmarłym odbędzie się w kaplicy firmy pogrzebowej Styks przy ul. Cmentarnej 6 w Lublinie, w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się przez odprowadzenie Zmarłego od bramy do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wawrzyszewskim (przy ul. Wólczyńskiej) w Warszawie w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 13.15.

    Aktualności

    Data dodania
    10 sierpnia 2022