Zmarł Prof. dr hab. Stanisław Kosiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 2020 r. zmarł opatrzony świętymi sakramentami

Prof. dr hab. Stanisław Kosiński

Był wieloletnim pracownikiem Wydziału Filozofii i Socjologii, wspaniałym, życzliwym i serdecznym człowiekiem. Łączymy się w bólu z rodziną oraz bliskimi zmarłego i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Masz święta oraz pożegnanie odbędzie się 11.02.2020 (wtorek) o godz. 11.30 w Parafii PW. ŚW. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Filaretów 7 w Lublinie, natomiast pogrzeb odbędzie się w miejscowości Topólcza.

Dziekan, Prodziekan, Dyrektorzy Istytutów
oraz społeczność akademicka Wydziału Filozofii i Socjologii

 

Prof. dr hab. Stanisław Kosiński urodził się 5 maja 1936 roku w Turzyńcu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wywłoczce i uzyskaniu matury w Państwowym Liceum Pedagogicznym w pobliskim Szczebrzeszynie, rozpoczął studia historyczne w Krakowie, które ukończył uzyskaniem magisterium w czerwcu 1960 r. Od września tego roku do listopada 1968 r. był nauczycielem historii w szkołach ponadpodstawowych w Jarosławiu i Rzeszowie. Ukończył również filologię rosyjską w Studium Nauczycielskim w Przemyślu oraz studia uzupełniające z socjologii w warszawskiej Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Pod koniec września 1968 r. w tej uczelni nadano mu stopień doktora nauk humanistycznych (w zakresie socjologii) na podstawie rozprawy „Adaptacja absolwentów zasadniczych szkół zawodowych do zawodu i środowiska pracy” (na podstawie wybranych środowisk), napisanej pod kierunkiem doc. dra hab. Stanisława Widerszpila. Z początkiem listopada tegoż roku został adiunktem w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i pierwszym w nim etatowo zatrudnionym socjologiem pełniącym obowiązki kierownika Katedry Socjologii. Był współtwórcą i pierwszym dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii. Podczas czterdziestoletniej pracy naukowo-dydaktycznej w UMCS wiele pracowniczych obowiązków wykonywał na Wydziale Pielęgniarskim AM. Uczestniczył w tworzeniu jego podstaw i późniejszej ponad dwudziestoletniej działalności. Wypromował około 300 magistrów, a 4 z nich pod jego kierunkiem w UMCS uzyskało doktoraty. Od roku 1984 (z przerwami) do roku 2016 był zatrudniony na części etatu w Instytucie Medycyny Wsi, uczestnicząc w pracach badawczych na temat uwarunkowań stanu zdrowia ludności wiejskiej. Te doświadczenia ukierunkowały dalszy jego rozwój naukowy. Wskazuje na to praca habilitacyjna „Społeczno-kulturowe i strukturalne przemiany warunków zdrowotnych polskiej wsi (1860-1980)”, której recenzentką była prof. dr hab. Magdalena Sokołowska (pielęgniarka, lekarz i socjolog). W roku 1995 Prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora. Jego dorobek naukowo-badawczy liczy około 140 publikacji. Wypromował 12 doktorów i ponad 500 magistrów, głównie pielęgniarstwa i socjologii. Był wieloletnim i zasłużonym członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

 

    Aktualności

    Data dodania
    10 lutego 2020