Zmarł prof. dr hab. Stanisław Jedynak

Dziekan i Prodziekani Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Dyrekcja Instytutu Filozofii z głębokim żalem zawiadamiają, że 20 lipca 2015 r. zmarł

Prof. dr hab.

Stanisław Jedynak

Profesor Stanisław Jedynak urodził się 12 kwietnia 1939 roku w Charsznicy koło Miechowa, ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie których zetknął się z takimi osobowościami jak: Stanisław Ossowski, Kazimierz Ajdukiewicz, Leszek Kołakowski, Marek Fritzhand, Adam Schaff. W roku 1968 obronił pracę doktorską w roku 1978 uzyskał stopień doktora habilitowanego, tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w roku 1988. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Myśli Społecznej na WFiS (1979-2009), prodziekana WFiS (1993-1995), Dziekana Wydziału (1995/1996) oraz Dyrektora Instytutu Filozofii (1997-2009). Był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Złotym za Długoletnia Służbę. Opublikował ponad 600 prac naukowych, wychował 25 doktorów (czterech z nich uzyskało stopień dr hab.), ponad 400 magistrów. Wśród pracowników i doktorantów Wydziału są wychowankowie Profesora.

Ze smutkiem i głębokim poczuciem straty żegnamy Profesora, uczonego, wykładowcę, wyrozumiałego słuchacza i doradcę we wszystkich ważnych problemach naszego Wydziału. Człowieka skromnego i życzliwego, o ogromnej ufności w naturalne dobro każdego człowieka. Żegnamy Autora książek, który reprezentował pokolenie mówiące z przekonaniem o prawach człowieka, o dobru wspólnym ludzkości, o wartościach, które są ludziom drogie. 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 lipca o godz. 12.00 na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, a rozpoczęte zostaną pożegnaniem Zmarłego w Kaplicy Ekumenicznej (wejście od ul. Białej).

    Aktualności

    Data dodania
    21 lipca 2015