Zmarł prof. dr hab. Jerzy Szacki

z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 października 2016 r. zmarł

Śp.
prof. dr hab. Jerzy Szacki
(Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)

Urodzony 6 lutego 1929 r. w Warszawie.
Absolwent i pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.
Stopień doktora uzyskał w 1959 r., stopień doktora habilitowanego w 1965 r.,
stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1973 r., a profesora zwyczajnego w 1987 roku.
Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1981-1983),
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (1967-1968).
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Badań Naukowych.
Przewodniczący Komitetu Socjologii PAN.
Odznaczony w 2004. r, przez Instytut Yad Vashem, medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”
za uratowanie Ireny Hollender podczas II wojny światowej.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
W 2009 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w uznaniu dla wielkości Jego myśli naukowej,
zawsze otwartej na odmienne poglądy i style myślenia o świecie, wyróżniającej się mądrością czerpaną z historii i z trudnych doświadczeń teraźniejszości oraz w uznaniu dla godnej postawy życiowej i dzieła wspierania idei społeczeństwa obywatelskiego.

Odszedł od Nas wybitny socjolog, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży oraz wielki człowiek.

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 października 2016