Zasady funkcjonowania Wydziału FiS w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce

W związku z prowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, komunikatem Rektora UMCS z dnia 16 marca oraz Zarządzeniem Rektora UMCS nr 18/2020 i innymi komunikatami, Wydział Filozofii i Socjologii funkcjonuje (do odwołania) według następujących zasad:

 

 1. Dziekanat nie przyjmuje interesantów. Wszystkie sprawy zarówno pracownicy, jak i studenci powinni załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Adresy mailowe i numery telefoniczne, jak również nazwiska dostępnych w danym dniu pracowników dziekanatu są podawane na stronie Wydziału.
 3. Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni powinni utrzymywać kontakt ze studentami jedynie za pośrednictwem telefonów i mediów elektronicznych. „Konsultacje” są zawieszone do odwołania.
 4. W razie potrzeby, pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni powinni kontaktować się z innymi pracownikami, w tym z władzami Uniwersytetu, Wydziału i Instytutów, jak i z administracją Uniwersytetu i Wydziału, jedynie telefonicznie lub poprzez media elektroniczne, rezygnując z kontaktów osobistych i przebywania w budynku Wydziału.
 5. Zebrania katedr zostają zawieszone do odwołania; pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni są zobowiązani do prowadzenia pracy naukowej poza terenem Uniwersytetu.
 6. Wejścia do budynku Wydziału zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 7. Wszystkie problemy z funkcjonowaniem Wydziału na powyższych zasadach oraz związane ze stanem zagrożenia epidemicznego pracownicy i studenci powinni zgłaszać Dziekanowi i/lub Dyrektorom Instytutów.  


Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii
Dyrektor Instytutu Filozofii
Dyrektor Instytutu Socjologii

  Aktualności

  Data dodania
  17 marca 2020