Zapraszamy pracowników UMCS na panel dyskusyjny pn. „Zrozumieć niepełnosprawność”

Spotkanie odbędzie się w dniu 29.03.2021 r. w godz. 14:00-17:00
na platformie MS Teams.

Poruszymy zagadnienia:

 • wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności, rozmowa o różnych rodzajach niepełnosprawności,
 • osoba ze szczególnymi potrzebami,
 • potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami,
 • trudności, problemy, których doświadczają osoby z niepełnosprawnościami,
 • stereotypy dotyczące niepełnosprawności,
 • sposoby wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami.

Eksperci uczestniczący w panelu:

Joanna Żółkiewska (Ośrodek Profilaktyki Społecznej) - psycholog, wykładowca i trener w PCPR w Poznaniu z zakresu efektywnego porozumiewania się z ludźmi, wchodzenia w rolę osoby poszukującej pracy, poznawania siebie i innych oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, szkolenie Zespołów Interdyscyplinarnych i Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Specjalizacja w tematyce: „Trening umiejętności komunikacyjnych…”, „Trening umiejętności społecznych…”,„Praca z osobą dorosłą autystyczną”, „Niepełnosprawność sprzężona…”.

Katarzyna Bierzanowska - tłumaczka audiowizualna, autorka inicjatywy Pełnoprawna na rzecz równego traktowania, respeakerka, edukatorka, aktywistka, uczestniczka posiedzenia Komitetu ONZ w Genewie ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, feministka z doświadczeniem życia z niepełnosprawnością, opiekunka swojego psa asytującego - Finki, fanka i mieszkanka Warszawy, ale też lublinianka i bełchatowianka, a gdy pozwala czas schodzi pod wodę jako certyfikowana nurkini HSA.

Anna Olearczuk (Fundacja eFKropka) - asystentka zdrowienia z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej. Pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Warszawa-Bielany. Jest członkinią Zarządu Fundacji eFkropka. Z wykształcenia mgr ochrony środowiska, absolwentka studiów podyplomowych na UKSW, SGH i SGGW.

dr Anna Bieganowska-Skóra – moderator panelu, adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS, Sekretarz zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki. Interesuje się przede wszystkim wizerunkiem osób z niepełnosprawnością w mediach, modelem społecznym niepełnosprawności oraz wdrażaniem 8. Artykułu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy. Wówczas zostanie przesłany link do spotkania.

Panel realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Zespołem ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynator projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 55 32
e-mail: a.jedrzejewska@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  22 marca 2021