Zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym 2022/23

1) I tura zapisów na zajęcia fakultatywne rozpocznie się 22 września o godzinie 13.00 i będzie trwała do 24 września do godziny 19.00. Obowiązkiem wszystkich studentów, którzy mają w programie  swoich studiów przewidziane zajęcia fakultatywne, jest zapisanie się na wybrane fakultety w I turze.

2) Na wszystkie zajęcia fakultatywne studenci wszystkich kierunków zapisują się wyłącznie w systemie USOS.

3) Studenci powinni zapisać się jedynie na taką liczbę zajęć fakultatywnych, która jest wymagana przez program studiów.

4) Studenci kierunku socjologia zapisują się na zajęcia opracowane dla ich kierunku.  

5) Nie będzie możliwe zapisywanie się na zajęcia fakultatywne lub wypisywanie się z nich poprzez podania kierowane do Dziekana.  Nie będzie też możliwe zapisywanie się na zajęcia bezpośrednio u prowadzących. W związku z tym studenci powinni wcześniej zapoznać się z sylabusami zajęć oraz ich terminem (w rozkładzie zajęć).

6) W przypadku tych kierunków, na których studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne po raz pierwszy, opiekunowie lat powinni poinstruować studentów o procedurze i szczegółach zapisywania się na zajęcia w systemie USOS.

7)  O tym, czy student zostanie przyjęty na zajęcia będzie rozstrzygała kolejność wpisu w systemie USOS oraz dostępność miejsc, jednakże z wyjątkiem tych zajęć fakultatywnych, które są dedykowane dla kierunku kreatywność społeczna – w ich wypadku pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają w I turze zapisów studenci kreatywności społecznej.

8) Jeżeli zajęcie są dedykowane kierunkowi kreatywność społeczna, to nie oznacza to, że studenci innych kierunków nie mogą się na nie zapisywać, lecz jedynie to, że w I turze pierwszeństwo w zapisie mają studenci kreatywności.

9) Studenci kierunku filozofia II stopień powinni mieć na względzie to, że w trakcie całych swoich studiów mają obowiązek zrealizować zajęcia w wymiarze 6 punktów ECTS z obszaru nauk społecznych. Zajęcia te są oznaczone  poprzez „społ.”

10) Po I turze zamknięte do zapisów zostaną przedmioty za zbyt małą liczbą chętnych. W II turze do zapisów udostępniona będzie ograniczona liczba kursów – po oszacowaniu zapotrzebowania na miejsca.

11) Studenci którzy nie zostaną przyjęci na wybrane zajęcia w I turze zapisów  - z powodu braku miejsc lub niezwiązania się grupy z racji zbyt małej liczby zainteresowanych zajęciami osób – są zobowiązania  do zapisu zajęcia z wolnymi miejscami w II turze. W II turze zapisów o przyjęciu na dane zajęcia decyduje jedynie kolejność wpisu i dostępność miejsc.

12) W II turze zapisów mogą uczestniczyć jedynie ci studenci którzy dokonywali wpisu na zajęcia w I turze.

13) W II turze nie ma możliwości wypisania się z fakultetu, w jej trakcie można się jedynie dopisać na wolne miejsca. W trakcie II tury będzie jednak w systemie USOS aktywny mechanizm „giełdy” (studenci wymieniają się miejscami).

14) II tura zapisów na zajęcia fakultatywne rozpocznie się 27 września o godz.13.00 i będzie trwała do 29 września do godz. 20.00.

Lista zajęć fakultatywnych w semestrze zimowym, w roku akademickim 2022/2023 jest dostępna na naszej stronie, w zakładkach:

Lista fakultetów dla Instytutu Filozofii

Lista fakultetów dla Instytutu Socjologii

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2022