Zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym 2020/21

Uwaga!
Nie dotyczy specjalnej listy fakultetów dla studentów socjologii.

1) I tura zapisów na zajęcia fakultatywne rozpocznie się w poniedziałek 5 października o godzinie 17.00 i będzie trwała do czwartku 8 października do godziny 19.00. Obowiązkiem wszystkich studentów, którzy mają w programie  swoich studiów przewidziane zajęcia fakultatywne, jest zapisanie się na wybrane fakultety w I turze.

2) Począwszy od tego semestru na wszystkie zajęcia fakultatywne studenci wszystkich kierunków zapisują się wyłącznie w systemie USOS.

3) Student jest zobowiązany zapisać się na taką liczbę zajęć fakultatywnych, która jest wymagana przez program studiów.

4) Począwszy od tego semestru nie będzie możliwe zapisywanie się na zajęcia fakultatywne lub wypisywanie się z nich poprzez podania kierowane do Dziekana.  Nie będzie też możliwe zapisywanie się na zajęcia bezpośrednio u prowadzących. W związku z tym studenci powinni wcześniej zapoznać się z sylabusami zajęć oraz ich terminem (w rozkładzie zajęć).

5) W przypadku tych kierunków, na których już w 1 semestrze studiów program przewiduje zajęcia fakultatywne, opiekuni lat powinni poinstruować studentów o procedurze i szczegółach zapisywania się na zajęcia w systemie USOS.

6)  O tym, czy student zostanie przyjęty na zajęcia będzie rozstrzygała kolejność wpisu w systemie USOS oraz dostępność miejsc, jednakże z wyjątkiem tych zajęć fakultatywnych, które są dedykowane dla kierunku kreatywność społeczna – w ich wypadku pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają w Iturze zapisów studenci kreatywności społecznej.

7) Jeżeli zajęcie są dedykowane kierunkowi kreatywność społeczna, to nie oznacza to, że studenci innych kierunków nie mogą się na nie zapisywać, lecz jedynie to, że w I turze pierwszeństwo w zapisie mają studenci kreatywności.

8) Po I turze zamknięte do zapisów zostaną przedmioty za zbyt małą liczbą chętnych. W II turze do zapisów udostępniona będzie ograniczona liczba kursów – po oszacowaniu zapotrzebowania na miejsca.

9) Studenci którzy nie zostaną przyjęci na wybrane zajęcia w Iturze zapisów - z powodu braku miejsc lub niezwiązania się grupy z racji zbyt małej liczby zainteresowanych zajęciami osób – są zobowiązania  do zapisu zajęcia z wolnymi miejscami w II turze. W II turze zapisów o przyjęciu na dane zajęcia decyduje jedynie kolejność wpisu i dostępność miejsc.

10) W II turze zapisów mogą uczestniczyć jedynie ci studenci którzy dokonywali wpisu na zajęcia w I turze.

11) W II turze nie ma możliwości wypisania się z fakultetu, w jej trakcie można się jedynie dopisać na wolne miejsca. W trakcie II tury będzie jednak w systemie USOS aktywny mechanizm „giełdy” (studenci wymieniają się miejscami).

12)II tura zapisów na zajęcia fakultatywne rozpocznie się w piątek 9 października o godz.17.00 i będzie trwała do poniedziałku 12 października do godz. 19.00.

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2020