Zapisy na fakultety - informacja

Szanowni Państwo,

informuję, że formalną podstawę dla uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych stanowi wpis na zajęcia w systemie USOS. Przypominam, że wpisu należy dokonywać w trakcie trwania ZAPISÓW na zajęcia fakultatywne. W wyjątkowych sytuacjach zmiany w tych zapisach można dokonać jedynie na podstawie zgody Dziekana. Podania w tej sprawie, z uzasadnieniem, można składać najpóźniej do piątku 10 marca. Uzyskanie zgody osoby prowadzącej zajęcia na udział w zajęciach nie zwalnia Państwa z wymogu uzyskania zgody Dziekana. Proszę mieć na względzie, że w przypadku niedopełnienia obowiązku uzyskania zgody Dziekana na podanie złożone w powyższym terminie, zajęcia nie będą zaliczone.

Z poważaniem
Leszek Kopciuch

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2023