XXVI Olimpiada Filozoficzna

Wręczenie nagród laureatom etapu okręgowego XXVI Olimpiady Filozoficznej.

Pod patronatem Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 8 lutego 2014 r., odbyły się pisemne eliminacje II etapu okręgowego XXVI Olimpiady Filozoficznej, w których wzięło udział 22 uczniów z 10 szkół okręgu lubelskiego. Po weryfikacji prac olimpijskich Komitet Okręgowy OF w Lublinie rekomendował do Finału Zawodów Centralnych OF siedmioro uczestników: Pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Koman (I Społeczne LO im. Unii Europejskiej w Zamościu); Drugie miejsce Michał Sternik (III LO w Lublinie); Trzecie miejsce Kornel Maksymilian Wilczyński (Prywatne LO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie); Czwarte miejsce Grzegorz Zagraba (I LO w Chełmie); Piąte miejsce ex aequo Arleta Ligęza (I LO w Lublinie); Piąte miejsce ex aequo Wojciech Stachyra (I LO w Świdniku); Szóste miejsce Kamil Mykitiuk (I LO w Lublinie). W dniu 22 lutego Pani Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw. UMCS wręczyła nagrody Laureatom Okręgowych Eliminacji Olimpiady Filozoficznej. Zachętą dla uczniów do uczestnictwa w kolejnych edycjach Olimpiady będzie zapewne fakt, że już po raz kolejny dzięki uprzejmości Pani Dziekan dla zwycięzcy eliminacji ufundowano specjalną nagrodę – laptop.


    Aktualności

    Data dodania
    28 lutego 2014