XIII Lubelski Festiwal Nauki - rejestracja projektów

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania i rejestracji projektów na XIII Lubelski Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniach 17-23 września 2016 r. pod hasłem: "Nauka źródłem inspiracji". Termin składania projektów: 1 czerwca 2016 r.

Projekty mogą przygotowywać:

  • PRACOWNICY naukowo-dydaktyczni
  • PRACOWNICY administracyjni, techniczni i techniczno-inżynieryjni
  • STUDENCI studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych
  • STUDENCI studiów doktoranckich i podyplomowych
  • studenckie KOŁA NAUKOWE i ORGANIZACJE STUDENCKIE

W przypadku projektów zgłaszanych przez studentów kierownikiem projektu jest pracownik naukowy wydziału (opiekun roku, wykładowca, opiekun naukowy koła naukowego, promotor pracy dyplomowej etc.). Jest to formalny warunek akceptacji projektu.

Jeśli projekt przygotowuje koło naukowe, kierownikiem projektu jest opiekun koła.

Procedura rejestracji jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego festiwalu: http://www.festiwal.lublin.pl/organizator/rejestracja-projektow do dn. 1 czerwca 2016 r., do godz. 15:00.

Polecamy "Krótki przewodnik dla osób zgłaszających projekty" -
http://www.festiwal.lublin.pl/faq

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem wydziałowym, mgr Anną Sadowską: anna.sadowska@poczta.umcs.lublin.pl .

Organizatorami XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (główny Organizator), Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Miasto Lublin.

Więcej informacji na stronie:

oraz pod adresem:

    Aktualności