Wywiad z prof. Piątkowskim w popularnym dzienniku lwowskim

10 czerwca w wydaniu internetowym popularnego dziennika ukazującego się we Lwowie "Wysoki Zamek" (Visokij Zamok) pojawił się obszerny wywiad autoryzowany z prof. Włodzimierzem Piątkowskim, kierownikiem Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności, na temat badań prowadzonych w naszym Instytucie dotyczących „socjologii COVID-19”. Wyniki tych analiz, które szczególnie zainteresowały ukraińskich czytelników, to: przegląd teorii dotyczących pochodzenia wirusa, oceny skuteczności metod prewencji SARS COV-2 z punktu widzenia polityki zdrowotnej, przyczyny sceptycyzmu młodszej grupy obywateli obu krajów wobec programów szczepień ochronnych, skutki społeczne i polityczne jakie wywołała pandemia w Polsce i na Ukrainie. Warto dodać, że wywiad przeprowadziła dawna stypendystka Programu im. Lane`a Kirklanda realizowanego przez Amerykańską Fundację Wolności, red. Natalia Gelyi, które była absolwentką takich studiów w naszym Instytucie.

Instytut Socjologii UMCS od ponad 15 lat jest partnerem Fundacji. Dotychczas w ramach programów stypendialnych prace dyplomowe o profilu socjologicznym obroniło ponad 20 osób z różnych „krajów postsowieckich”, głównie z Ukrainy , Białorusi, Litwy i Mołdawii. Liczymy na to, że część ukraińskich maturzystów chcących studiować w Polsce, którzy są czytelnikami tego popularnego dziennika, zdobędzie wiedzę na temat badań prowadzonych w Instytucie Socjologii UMCS i być może powiększy grono naszych ukraińskich studentów.

Link do artukułu https://wz.lviv.ua/interview/436765-virus-peremih-svit-tekhnolohii-i-vkazav-na-mistse-liudyny

    Aktualności

    Data dodania
    9 lipca 2021