Wymiana osobowa z Austrią na lata 2017-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) zapraszają do podejmowania polsko-austriackiej współpracy naukowej oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.

Nabór tematów badawczych potrwa do 30 września 2016r. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przedstawienie propozycji przedsięwzięcia naukowego, w którym będą uczestniczyć naukowcy z obu państw. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

W pierwszej kolejności będą wspierane projekty, spełniające następujące kryteria:

  • uczestnictwo młodych naukowców w wieku do 35 roku życia;
  • istnieje perspektywa rozszerzenia współpracy na współpracę multilateralną (w tym Horyzont 2020);
  • udział w zespole badawczym kobiet po stronie austriackiej;
  • nowi partnerzy, którzy jeszcze nie brali udziału w tym programie.

Za każdy projekt odpowiedzialny jest jeden koordynator projektu w Polsce i jeden w Austrii. Muszą oni wspólnie przygotować wniosek projektu badawczego i złożyć go oddzielnie w swoich państwach.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 58
email:magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.plolga.pliszczynska@umcs.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2016