Wymiana osobowa naukowców z Portugalią, Niemcami i Indiami

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie wymian osobowych z zespołami badawczymi z Niemiec, Indii i/lub Portugalii.

Polsko-portugalska wymiana osobowa w latach 2016-2017

  • Termin: do 30 czerwca 2016 r.

Wniosek jest składany wspólnie przez dwa zespoły badawcze: polski i portugalski (preferowane są nowe partnerstwa, które dotychczas nie korzystały z tego typu dofinansowania). Dofinansowanie pokryje koszty podróży i krótkich pobytów (zespołu polskiego w Portugali i portugalskiego w Polsce).

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole po każdej ze stron co najmniej jednego młodego naukowca (powinna być to osoba poniżej 35 roku życia, zaangażowana w prowadzenie badań naukowych nie dłużej niż 10 lat).

Szczegóły dostępne na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-naukowcow-w-latach-2016-2017-z-portugalia.html

Polsko-niemiecka wymiana osobowa na lata 2017-2018

  • Termin: do 30 czerwca 2016r.

Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, którym zajmą się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. We wniosku należy wyraźnie przedstawić konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.

W ramach przyznanych środków pokrywane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców w kraju partnera. Maksymalny jednorazowy czas pobytu u partnera, który podlega wspieraniu,  to:  1 miesiąc dla naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata.

Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu wynosi 7 500 euro rocznie.

Szczegóły dostępne na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wnioski-na-lata-2017-2018-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-daad.html

Polsko-indyjska wymiana osobowa na lata 2016-2018

  • Termin: do 17 czerwca 2016r.

Program obejmuje projekty realizowane przez polsko-indyjskie zespoły badawcze. W Polsce projekty wymiany osobowej w ramach konkursu polsko-indyjskiego finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki).

Szczegóły dostępne na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-indyjski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2016-2018.html

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2016