Wykłady prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego

W dniach 15-17 grudnia z wykładami gościnnym gościć będzie prof. dr hab. Adam Grzeliński Prof. dr hab. Adam Grzeliński (IF UMK) – historyk filozofii, specjalizujący się w filozofii brytyjskiej osiemnastego stulecia. Autor monografii Angielski spór o istotę piękna Koncepcje estetyczne Shaftesbury’ego i Burke’a (2001), Kategorie ‘podmiotu’ i ‘przedmiotu’ w Dawida Hume’a nauce o ludzkiej naturze  (2005) oraz Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya (2010), a także tłumacz literatury filozoficznej: Shaftesbury’ego, Hume’a, Berkeleya, Newtona, Jamesa, Santayany i in. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Filozofii na toruńskim uniwersytecie. Szczegółowe informacje.

Wykłady będą się odbywać się w poniedziałek i wtorek o 16.20 w Sali Rady Wydziału i w środę o godz. 11.20. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów.

 • Filozofia Shaftesbury’ego i jej znaczenie dla późniejszej filozofii brytyjskiej
  • Poniedziałek 15 grudnia 2014, godz. 16.20 sala Rady Wydziału
 • Rozwój poglądów filozoficznych Berkeleya
  • Wtorek 16 grudnia 2014, godz. 16.20 sala Rady Wydziału
 • Hume’owski Traktat o naturze ludzkiej jako projekt filozofii systematycznej.
  • Środa 17 grudnia 2014, godz. 11.20 sala Rady Wydziału

Szczegółowy opis:

 1. Poniedziałek 15 grudnia 2014, godz. 16.20 sala Rady Wydziału

Filozofia Shaftesbury’ego i jej znaczenie dla późniejszej filozofii brytyjskiej

Anthony Ashley Cooper Shaftesbury (1671-1713), autor niezwykle poczytnego w XVIII wieku zbioru Characteristics of Men, Manners, Opinions and Times, to postać o szczególnym znaczeniu dla brytyjskiej filozofii – jako jeden z pierwszych ówczesnych wolnomyślicieli głosił potrzebę usamodzielnienia się etyki od religii, stworzył koncepcję zmysłu moralnego, rozwijaną później przez kontynuatorów: Hutchesona, Hume’a i Smitha, znany jest również ze swej oryginalnej teorii estetycznej, ze względu na którą krytycy upatrują w nim fundatora późniejszej estetyki – zarówno brytyjskiej, jak i po części niemieckiej. Wykład poświęcony jest przede wszystkim tym wątkom filozofii Shaftesbury’ego, które były twórczo rozwijane (bądź krytykowane) przez myślicieli brytyjskich.

 1. Wtorek 16 grudnia 2014, godz. 16.20 sala Rady Wydziału

Rozwój poglądów filozoficznych Berkeleya

Filozofia George’a Berkeleya ze względu na swą pozornie karkołomną tezę immaterialistyczną zawsze budziła dość żywe zainteresowanie. Zwykle jednak komentatorzy podkreślali systematyczny charakter myśli Berkeleya, który od młodzieńczych notatników, aż po późne dzieła, takie jak Siris (1744) miał trwać przy tych samym stanowisku, wyrażonym w Traktacie o zasadach poznania ludzkiego (1710) oraz Trzech dialogach (1712). Tymczasem okazuje się, że rozwój myślenia filozoficznego Berkeleya był dosyć skomplikowany, a jego zainteresowania – znacznie wykraczały poza epistemologię i metafizykę. Więcej nawet: można zasadnie postawić tezę, że wspomniane dwa dzieła niekoniecznie są najważniejsze w jego dorobku, a imamterializm nie jest tezą, przy której Berkeley obstawał przez całe życie. Podczas wykładu omówiony zostanie problem wieloaspektowości filozofii Berkeleya oraz zmian, jakim podlegała.

 1. Środa 17 grudnia 2014, godz. 11.20 sala Rady Wydziału

Hume’owski Traktat o naturze ludzkiej jako projekt filozofii systematycznej.

Zawód, jaki Davidowi Hume’owi sprawiło przyjęcie Traktatu o naturze ludzkiej (1739-1740), dość szczególnie zaważył na późniejszym rozumieniu jego filozofii, którą aż do dzisiaj odnajduje się przede wszystkim w dziełach późniejszych – przede wszystkim w dwóch tomach późniejszych Badań. Nawet jeśli sięga się do Traktatu, to często pomija się zamysł całościowego opisu ludzkiej natury, który znalazł się u podstaw tego dzieła. Dlatego też wiele zagadnień, chociażby takich jak pojmowanie ludzkiej podmiotowości czy krytyka związku przyczynowo-skutkowego, których omówienie uczyniło Hume’a sławnym, traktuje się zazwyczaj raczej jednostronnie, nie umieszczając ich w kontekście jego filozofii systematycznej, do którego pierwotnie należały. Celem wykładu jest przedstawienie owego wczesnego projektu filozoficznego, którego Hume nigdy nie odwołał, ale którego założenia trudno wyczytać z dzieł późniejszych.

  Aktualności

  Data dodania
  15 grudnia 2014