Wykład: The Precarity Trap in the Youth Labour Market

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów WFiS na wykład dr Dominiki Polkowskiej: The Precarity Trap in the Youth Labour Market. Flexible Employment in Japan and Poland, który odbędzie się 15 XII (wtorek) w Sali Rady Wydziału w godzinach 9.40 - 11.10. Wykład będzie transmitowany online (web lecture) dla studentów z Yamaguchi Prefectural University (Japonia).

Tematyka prelekcji będzie dotyczyła charakterystyki i podstawowych ujęć zjawiska prekariatu. Omówiona zostanie sytuacja osób młodych na rynku pracy pod tym kątem, a także porównanie skali zjawiska w Polsce i w Japonii na podstawie danych OECD. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim.

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2015