Wykład: Filozofia pielęgniarstwa? Kompetencje i decyzje zawodowe personelu medycznego

Zapraszamy na kolejne spotkanie Zespołu Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne. Gościem seminarium będzie dr n. hum. Beata Dobrowolska (Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, UM w Lublinie). Na spotkaniu zaprezentuje temat: Filozofia pielęgniarstwa. Kompetencje i decyzje zawodowe personelu medycznego.

Czas i miejsce wydarzenia:

10 stycznia 2018 r. (środa), godzina 10:00, sala obrad Rady Wydziału FiS UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Dr n. hum. Beata Dobrowolska jest adiunktem w Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie w 1997 roku uzyskała tytuł mgr pielęgniarstwa. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, gdzie w 1998 roku uzyskała tytuł mgr filozofii. Habilitacja z nauk o zdrowiu: Podstawy aksjologiczne i empiryczna egzemplifikacja kształtowania wybranych kompetencji społecznych pielęgniarek (2017). Doktorat z zakresu etyki medycznej obroniła w 2006 roku w Instytucie Filozofii UMCS. Specjalistka z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (2008). Absolwentka studiów podyplomowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie (2002). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii pielęgniarstwa, kompetencji i tożsamości zawodowej pielęgniarek, etyki pielęgniarskiej, bioetyki, praw człowieka, edukacji i promocji zdrowia.

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2018