Współpraca Izby Coachingu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej

Współpraca Izby Coachingu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej stała się faktem. Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Stanisław Michałowski i prezes Izby Coachingu Agnieszka Kasprzycka podpisali 2 października 2014 r. list intencyjny o współpracy.

Na początku działania będziemy prowadzić w szczególności z Instytutem Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

Karolina Żmudzka

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2014