Współczesne problemy zmian społecznych: doświadczenie Polski i Ukrainy

Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową: „Współczesne problemy zmian społecznych: doświadczenie Polski i Ukrainy”.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r., w Sali Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (sala nr 4).

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2015