Wnioski o stypendia socjalne - harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia socjalne w systemie USOSweb (stypendium socjalne/zwiększone, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych/zapomoga).

W roku akademickim 2018/2019 studenci wszystkich Wydziałów generują oświadczenie o dochodach oraz wnioski za pośrednictwem platformy USOSweb.

Prawidłowo wygenerowane oświadczenie o dochodach oraz wniosek należy zarejestrować, wydrukować, podpisać, a następnie złożyć w swoim dziekanacie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta w terminie określonym w niniejszym harmonogramie.  

W celu usprawnienia pracy komisji prosimy o dostarczanie dokumentacji w wersji papierowej do dziekanatu wraz z wnioskiem i oświadczeniem o dochodach od razu po zarejestrowaniu wniosku!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem (PDF) przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz harmonogramem wnioskowania

Zarządzenie Nr 52/2018 Rektora UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2018