Witkacy. Logos and the Elements - promocja książki

Serdecznie zapraszamy na promocję książki:Witkacy. Logos and the Elements, pod redakcją prof. Teresy Pękali (książka wydana nakładem wydawnictwa Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2017).

Promocja książki odbędzie się w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem z udziałem: prof. Teresy Pękali, prof. Iwony Lorenc, prof. Ewy Łubieniewskiej, dr hab. Anny Kawalec, dr. hab. Zbigniewa Moździerza, dr. Rafała Czekaja, dr Ewy Szkudlarek oraz artystów Teatru Witkacy: Doroty Ficoń, Andrzeja St. Dziuka, Krzysztofa Najbora i Andrzeja Bieniasa. Wydarzenie jest częścią programu uroczystości 33 urodzin Teatru Witkacego

Czas i miejsce wydarzenia:

23 II 2018, godz. 18.15, Scena A. Bazakbala, Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

Szczegółowe informacje:

Dostępne są na stronie wydarzenia: witkacy.umcs.pl oraz na stronie Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

O książce: 

Tom w języku angielskim o twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza w kontekstach ponowoczesności. S. I. Witkiewicz (1885-1939), to wybitny filozof i artysta, najbardziej rozpoznawalny polski twórca początku XX wieku. Awangardzista, krytyczny wobec naturalizmu, ale zdystansowany wobec abstrakcji. Estetyk, piewca Czystej Formy i  „logiki piękna” i jednocześnie żarliwy miłośnik „żywiołu życia”, z którego sztuka wyrasta. Pisarz przemawiający językiem zmysłowym o performatywnej mocy. Profetyczny filozof obawiający się o losy kultury zachodniej w obliczu zaniku uczuć metafizycznych. Mistrz gestu i pozy antycypujący postmodernistyczną teatralizację życia. W książce Witkacy. Logos i żywioły zabrali głos filozofowie, estetycy, kulturoznawcy, muzealnicy i artyści, dla których 130. rocznica urodzin Witkacego stała się okazją do spojrzenia na jego twórczość z perspektywy ponowoczesności.  Artykuły i rozmowy z artystami dotyczą filozofii i metafizyki, estetyki, malarstwa, teatru, architektury i mody w perspektywie doświadczenia nowoczesności, kryzysu kultury, przemian form artystycznych i języka, problemów cielesności, perwersji, nudy i performatywności. Dopełnieniem obrazu Witkacego w oczach współczesnych są wspomnienia osób z kręgu rodziny i tych, którzy znali go osobiście.

    Aktualności

    Data dodania
    22 lutego 2018